Plastic Neutral

Huden är, likt vår jord, beroende av en mångfald av arter för att kunna fungera. Eftersom vår primära uppgift är att gynna hudens mikrobiella mångfald så är det givetvis även självklart för oss att gynna mångfalden av arter runtom i världen. Vi försöker därför i största möjliga mån att använda glasförpackningar istället för plast. Glas…