Massutrotningen

Massutrotningen i naturen, huden och kroppen.   Världens biologiska mångfald minskar just nu i en allt snabbare takt. Både djur- och växtlivet hotas av vår ”moderna livsstil”. Klimatförändringar, föroreningar, bekämpningsmedel och utfiskning är några av de största orsakerna till denna enorma förlust.   Enligt forskningen så är dock den främsta anledningen vår överkonsumtion av produkter…