Utmaningen med vårt moderna sätt att leva…

År 2050 så beräknas två tredjedelar av alla världens människor bo i urbana miljöer med väldigt lite eller ingen kontakt med naturen. I takt med denna urbanisering så kommer antalet fall av kroniska inflammatoriska sjukdomar att öka radikalt. Allergier och autoimmuna sjukdomar kommer att utgöra en stor del av dessa tillstånd. Vi kommer med allra största sannolikhet…