Utmaningen med vårt moderna sätt att leva…

År 2050 så beräknas två tredjedelar av alla världens människor bo i urbana miljöer med väldigt lite eller ingen kontakt med naturen. I takt med denna urbanisering så kommer antalet fall av kroniska inflammatoriska sjukdomar att öka radikalt. Allergier och autoimmuna sjukdomar kommer att utgöra en stor del av dessa tillstånd. Vi kommer med allra största sannolikhet…

Den traditionella hudvården måste bort…

Hudvårdsindustrin har länge haft samma synsätt kring hur man ska behandla huden med hudvård. Den traditionella filosofin består av:   Rengöring Ansiktsvatten Serum Ögonkräm Moisturiser Peeling Mask   Givetvis så skiljer sig märken till viss del åt med ”unika aktiva” ingredienser men grundidén är densamma. Rengör huden från sebum (de ämnen som kroppen skapar och…

Massutrotningen

Massutrotningen i naturen, huden och kroppen.   Världens biologiska mångfald minskar just nu i en allt snabbare takt. Både djur- och växtlivet hotas av vår ”moderna livsstil”. Klimatförändringar, föroreningar, bekämpningsmedel och utfiskning är några av de största orsakerna till denna enorma förlust.   Enligt forskningen så är dock den främsta anledningen vår överkonsumtion av produkter…

Ditt fantastiska Sebum

Vi människor producerar en större mängd oljor (sebum) än någon annan av våra närmsta släktingar (t.ex. schimpanser. Sebumet fungerar som näring för majoriteten av de mikrober (bakterier, virus, svampar etc.) som lever på vår hud och kräver väldigt mycket av vår energi för att tillverka… Trots denna extremt energikrävande process så producerar vår kropp ca…