Plastic Neutral

Huden är, likt vår jord, beroende av en mångfald av arter för att kunna fungera. Eftersom vår primära uppgift är att gynna hudens mikrobiella mångfald så är det givetvis även självklart för oss att gynna mångfalden av arter runtom i världen. Vi försöker därför i största möjliga mån att använda glasförpackningar istället för plast. Glas…

Ordlista för en Probiotisk Framtid inom Hudvårdsbranschen!

Hudvårdsbranschen förändras nu i ett rasande tempo. Detta innebär att flera (för hudvårdsindustrin) nya ord har uppkommit. Vi ska nu kika på ett antal ord som är bra att lägga på minnet för att förstå hudvårdsindustrins framtid:   Probiotika – Goda Bakterier som har en positiv inverkan på din kropp (och hud). ————————————————————————————————————————————————– Prebiotika –…