Ditt fantastiska Sebum

Vi människor producerar en större mängd oljor (sebum) än någon annan av våra närmsta släktingar (t.ex. schimpanser. Sebumet fungerar som näring för majoriteten av de mikrober (bakterier, virus, svampar etc.) som lever på vår hud och kräver väldigt mycket av vår energi för att tillverka… Trots denna extremt energikrävande process så producerar vår kropp ca…

Huden från ett mikrobiellt perspektiv!

Att använda ansiktsrengöringar, tvål och peelings är en ytterst dålig idé för vår långsiktiga hudhälsa… Bipedala hominider förlorade sin kroppsbehåring för ca 1,9 miljoner år sedan. Tvål började bli populärt först för ca 100 år sedan. Så… Under de första 1,899 miljoner åren så klarade sig våra förfäder alldeles utmärkt utan tvål och ansiktsrengöringar. Vi utvecklades tillsammans med vår…

Plastic Neutral

Huden är, likt vår jord, beroende av en mångfald av arter för att kunna fungera. Eftersom vår primära uppgift är att gynna hudens mikrobiella mångfald så är det givetvis även självklart för oss att gynna mångfalden av arter runtom i världen. Vi försöker därför i största möjliga mån att använda glasförpackningar istället för plast. Glas…